สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีไหว้ครู นศท.ปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู นศท.ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.62 ศฝ.นศท.มทบ.41 ทำพิธีไหว้ครู นศท.ชั้นปีที่ 1- 3 ศฝ.ค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2562  ณ  สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ 

โดยมี ผบ.มทบ.41 เป็นประธานในพิธีฯ

Tags :

view