สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งานบรรณเทาสาธารณภัย

งานบรรณเทาสาธารณภัย

มื่อห้วง 16-19 ธ.ค.61 ศฝ.นศท.มทบ.41 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ออกทำการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ อ.เมือง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

Tags :

view