สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีเปิดการฝึก นศท.ชั้นปีที่ 4 - 5 ประจำปีการศึกษา 25561 ศฝ.ค่ายวชิราวุธ

พิธีเปิดการฝึก นศท.ชั้นปีที่ 4 - 5 ประจำปีการศึกษา 25561 ศฝ.ค่ายวชิราวุธ

เมื่อ 19 ต.ค.61 ศฝ.นศท.มทบ.41 ทำพิธีเปิดการฝึกภาคปกติ นศท.ชั้นปีที่ 4 - 5 ประจำปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมาย นศท.บังคับบัญชา ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ โดยมี พ.อ.สมชาย  โปณะทอง รอง.ผบ.มทบ.41 เป็นประธานในพิธีฯ

Tags :

view