สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มอบประกาศเกียรติคุณ นศท.พลเมืองดี ศฝ.ย่อยอำเภอฉวาง

มอบประกาศเกียรติคุณ นศท.พลเมืองดี ศฝ.ย่อยอำเภอฉวาง

เมื่อ 21 ก.ย.61 ศฝ.นศท.มทบ.41  ทำพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ นศท.พลเมืองดีของ รร.กรุงหยันวิทยาคาร และ รร.ฉวางัชดาภิเษก จากกรณี ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน โดยการทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯ และนำส่ง รพ. อย่างปลอดภัย โดยมี พ.อ.สุริน ทองเต็ม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.41 เป็นประธานในพิธีฯ

Tags :

view