สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การรับตรวจมาตรฐานการปฏิบัติโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การรับตรวจมาตรฐานการปฏิบัติโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อ 12 ก.ย.61 ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำการรับตรวจโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากคณะชุดตรวจและประเมินผลที่ ๔ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยมี ผบ.มทบ.41 ให้เกียรติเดินทางร่วมต้อนรับคณะกรรมการและร่วมฟังการบรยายสรุปฯ  ณ  ห้องประชุม ศฝ.นศท.มทบ.41  โดยการรับตรวจฯ 4 ด้าน ด้านการชมนิทรรศการของสถานศึกษาและ ศฝฯ,ด้านการตรวจเอกสาร,ด้านการปฏิบัติตามสถานีที่กำหนดและการทดสอบทฤษฎี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Tags :

view