สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยมการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยมการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๕๘ ที่ผ่านมา พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.และคณะ ให้การตรวจเยี่ยมการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อ่านต่อ
การตรวจคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก

การตรวจคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก

 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๘,๐๙๐๐ ที่ผ่านมา พ.ท.ไชยวัฒน์ วิริยากุล รอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำการแทน ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจและประเมินผลคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๘ ของ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

อ่านต่อ
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๑

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๑

 

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๕๘ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ซึ่งครบรอบ ๒๕ ปี ณ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ค่ายวชิราวุธ โดยมี พล.ต.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน ผบ.มทบ.๔๑ เป็นประธานในพิธีฯ

อ่านต่อ
ประชุมสัมมนา ทบทวน และพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๘

ประชุมสัมมนา ทบทวน และพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๘

 

เมื่อวันที่ ๗ - ๙ พ.ค.๕๘ พ.อ.มาโนช จันทร์คีรี เสธ.มทบ.๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ทบทวน และพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

อ่านต่อ
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ขั้นต้น) ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ขั้นต้น) ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

  

เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๕๘,๐๙๐๙ พ.อ.นันทโชติ ภู่วัฒนา ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ขั้นต้น) ของ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการนายทหารชั้นประทวน ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ วันมาฆบูชา

กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ วันมาฆบูชา

 

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘,๐๙๐๐ ที่ผ่านมา ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมแห่งผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

  

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หมวดสนามยิงปืนทราบระยะ ร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ต.เขาหมาก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
พิธีเปิดการฝึกภาคสนามของ นศท.ชั้นปีที่ ๓ ชาย ผลัดที่ ๑ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

พิธีเปิดการฝึกภาคสนามของ นศท.ชั้นปีที่ ๓ ชาย ผลัดที่ ๑ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๕๘,๑๓๐๐ พ.อ.นันทโชติ ภู่วัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของ นศท.ชั้นปีที่ ๓ ชาย ผลัดที่ ๑ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

อ่านต่อ
view