สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.อ.ธีระเดช เพชรอินทร์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ เป็นประธานฯ

อ่านต่อ
การรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อห้วงวันที่ ๒๒ พ.ค. - ๘ มิ.ย.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำการรับสมัครแลรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ - ๓ (ห้วงที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๕ ศูนย์ฝึกย่อย ประกอบด้วย ศฝ.อ.สิชล, ศฝ.อ.ฉวาง, ศฝ.ชะอวด, ศฝ.จังหวัดภูเก็ต, และ ศฝ.ค่ายวชิราวุธ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านต่อ
วันสถานปนา ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ครบรอบ ๒๗ ปี

วันสถานปนา ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ครบรอบ ๒๗ ปี

 

เมื่อ ๙ พ.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดงานวันสถาปนา ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ครบรอบ ๒๗ ปี โดยยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล ศฝ.ฯ พร้อมมอบโล่ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น,ทำบุญเลี้ยงพระ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

อ่านต่อ
การประชุมสัมมนาฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การประชุมสัมมนาฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อ ๘ พ.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดการประชุมสัมมนาฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.๔๑ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบโล่สถานศึกษาดีเด่นและให้โอวาทแนวทางการฝึก นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีเข้าร่วมพิธี จำนวน ๑๓๘ คน ณ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

อ่านต่อ
รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศูนย์ฝึกแข็งขัน ฯ ประจำปีการศึกาษา ๒๕๕๙

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศูนย์ฝึกแข็งขัน ฯ ประจำปีการศึกาษา ๒๕๕๙

 

เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการฝึกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศฝ.ฯ และสถานศึกษาดีเด่น ในการรับตรวจศุนย์ฝึกแข็งขันฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารสวนเจ้าเชตุ นรด.

อ่านต่อ
การรับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐

การรับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐

 

เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๕๙,๐๘๓๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำการรับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี ผทค.ทบ.และคณะเป็นผู้ตรวจ ผลการตรวจไม่มีข้อบกพร่องร้ายแรงใด

อ่านต่อ
การรับตรวจโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน  ประจำปีการศึกษา ๕๙

การรับตรวจโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา ๕๙

 

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำการรับตรวจโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี พ.อ.สุทัศน์ เอี่ยมอามรมณ์ ผอ.กฝศ.นรด. เป็นหัวหน้าคณะชุดตรวจ ผลการประเมินเป็นไปด้วความเรียบร้อย

อ่านต่อ
พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชทหาร ศฝ.ค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชทหาร ศฝ.ค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๙,๑๔๐๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.ค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธัชมุนี ร.ร.เบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยเรียนเชิญ พล.ต.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน ผบ.มทบ.๔๑ เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ
กิจกรรมการบริจาคโลหิตของ นศท. เนื่องในวันแม่เเห่งชาติ ๑๒ ส.ค.

กิจกรรมการบริจาคโลหิตของ นศท. เนื่องในวันแม่เเห่งชาติ ๑๒ ส.ค.

 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษาโดยนำ นศท.ชั้นปีที่ ๓ กองร้อยที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมบริจาคฯ ณ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ โดยมี พ.อ.ธีระเดช เพชรอินทร์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ร่วมพ....

อ่านต่อ
view