สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
กิจกรรมซาบซึ้งพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมซาบซึ้งพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดกิจกรรม นศท.ซาบซึ้งพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศฝ.อ.ฉวาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
พิธีเปิดการฝึกและกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีเปิดการฝึกและกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อ 24 ก.ค.60 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๑ กระทำพิธีเปิดการฝึกและกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๖ ค่ายวชิราวุธ โดยมี พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ
กิจกรรมการบริจาคโลหิตของนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

กิจกรรมการบริจาคโลหิตของนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

 

เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๐ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา ใน ๒๘ ก.ค.๖๐ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหา....

อ่านต่อ
การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.อ.ธีระเดช เพชรอินทร์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ เป็นประธานฯ

อ่านต่อ
การรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อห้วงวันที่ ๒๒ พ.ค. - ๘ มิ.ย.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำการรับสมัครแลรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ - ๓ (ห้วงที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๕ ศูนย์ฝึกย่อย ประกอบด้วย ศฝ.อ.สิชล, ศฝ.อ.ฉวาง, ศฝ.ชะอวด, ศฝ.จังหวัดภูเก็ต, และ ศฝ.ค่ายวชิราวุธ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านต่อ
วันสถานปนา ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ครบรอบ ๒๗ ปี

วันสถานปนา ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ครบรอบ ๒๗ ปี

 

เมื่อ ๙ พ.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดงานวันสถาปนา ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ครบรอบ ๒๗ ปี โดยยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล ศฝ.ฯ พร้อมมอบโล่ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น,ทำบุญเลี้ยงพระ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

อ่านต่อ
การประชุมสัมมนาฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การประชุมสัมมนาฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อ ๘ พ.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดการประชุมสัมมนาฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.๔๑ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบโล่สถานศึกษาดีเด่นและให้โอวาทแนวทางการฝึก นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีเข้าร่วมพิธี จำนวน ๑๓๘ คน ณ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

อ่านต่อ
รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศูนย์ฝึกแข็งขัน ฯ ประจำปีการศึกาษา ๒๕๕๙

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศูนย์ฝึกแข็งขัน ฯ ประจำปีการศึกาษา ๒๕๕๙

 

เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการฝึกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศฝ.ฯ และสถานศึกษาดีเด่น ในการรับตรวจศุนย์ฝึกแข็งขันฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารสวนเจ้าเชตุ นรด.

อ่านต่อ
การรับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐

การรับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐

 

เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๕๙,๐๘๓๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำการรับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี ผทค.ทบ.และคณะเป็นผู้ตรวจ ผลการตรวจไม่มีข้อบกพร่องร้ายแรงใด

อ่านต่อ
view