สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ นำโดย พ.อ.สุริน ทองเต็ม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยุทโธปกรณ์ ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยการแจกถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ ถุง

อ่านต่อ
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติ นศท.ชั้นปีที่  ๑ - ๓ ศฝ.อำเภอชะอวดและสำรวจพิ้นที่การฝึกภาคสนาม

ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติ นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๓ ศฝ.อำเภอชะอวดและสำรวจพิ้นที่การฝึกภาคสนาม

 

เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๐ พ.อ.สุริน ทองเต็ม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ และคณะ เดินทางให้การตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติ นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๓ ศฝ.อำภอชะอวด พร้อมพบปะ,พูดคุย กับผู้นำสถานศึกษา และทำการตรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการทำพิธีกระทำสัตย์และปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ ธ.ค.๖๐ ณ โรงเรียนชะอวด อ.ช....

อ่านต่อ
พิธีรับ - ส่งหน้าที่่ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

พิธีรับ - ส่งหน้าที่่ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

 

เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำพิธีรับ -ส่งหน้าที่ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ระหว่าง พ.อ.ธีระเดช เพชรอินทร์ กับ พ.อ.สุริน ทองเต็ม ณ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

อ่านต่อ
พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.ค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ โดยมี พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ
การรับตรวจมาตรฐานการฝึก โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การรับตรวจมาตรฐานการฝึก โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ รับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พ.อ.เสกสสรค์ เสืออิ่ม ผอ.กิจการพลเรือน พร้อมคณะตรวจจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จำนวน ๕ นาย ในการเดินทางมาตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหารแ....

อ่านต่อ
กิจกรรมซาบซึ้งพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมซาบซึ้งพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดกิจกรรม นศท.ซาบซึ้งพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศฝ.อ.ฉวาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
พิธีเปิดการฝึกและกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีเปิดการฝึกและกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อ 24 ก.ค.60 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๑ กระทำพิธีเปิดการฝึกและกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๖ ค่ายวชิราวุธ โดยมี พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ
กิจกรรมการบริจาคโลหิตของนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

กิจกรรมการบริจาคโลหิตของนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

 

เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๐ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา ใน ๒๘ ก.ค.๖๐ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหา....

อ่านต่อ
view