สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
กิจกรรมซาบซึ้งพระคุณแม่ ประจำปี 2561

กิจกรรมซาบซึ้งพระคุณแม่ ประจำปี 2561

 

เมื่อ ๑๗ ส.ค.๖๑ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดกิจกรรมซาบซึ้งพระคุณแม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ รร.สิชลคุณาธารวิทยา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
รอง ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติ นศท. ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

รอง ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติ นศท. ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

 

เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๑ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ให้การต้อนรับ พล.ต.ปราการ ปทะวานิช รอง ผบ.นรด.(๒) และคณะ โดยมี พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต รอง.ผบ.มทบ.๔๑ (๒) ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติ นศท.ศฝ.ค่ายวชิราวุธ ณ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
กิจกรรม รด.จิตอาสา รร.ฆังคะทวีศิลป์ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

กิจกรรม รด.จิตอาสา รร.ฆังคะทวีศิลป์ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

 

เมื่อ ๗ ส.ค.๖๑ สถานศึกษาวิชาทหาร รร.ฆังคะทวีศิลป์ นำ รด.จิตอาสา จำนวน ๕๐ คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานราชการในท้องที่ ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
การรับสมัคร,รายงานตัว และทดสอบร่างกาย นศท.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การรับสมัคร,รายงานตัว และทดสอบร่างกาย นศท.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

เมื่อ ๑ - ๒ ส.ค.๖๑ และ ๖ - ๗ ส.ค.๖๑ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำการรับสมัคร,รายงานตัว และทดสอบร่างกาย นศท.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ชาย,หญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
ปฐมนิเทศ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ศฝ.อ.สิชล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปฐมนิเทศ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ศฝ.อ.สิชล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๑ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ศฝ.อ.สิชล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
แผนการรับสมัครและรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ห้วงที่ ๑ และ ๒

แผนการรับสมัครและรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ห้วงที่ ๑ และ ๒

 

แผนการรับสมัครและรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

อ่านต่อ
การฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ ๒,๓ ชาย,หญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ ๒,๓ ชาย,หญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

ภาพบรรยากาศการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ชาย,หญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หมวดสนามยิงปืนทราบระยะร้อย มทบ.๔๑ อ.ร่อนพิบูลย์ จว.น.ศ. ห้วง ๘ ม.ค. - ๓ มี.ค.๖๑

อ่านต่อ
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวิชาทหาร

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวิชาทหาร

  

เมื่อ 13 ธ.ค.60 ศฝ.นศท.มทบ.41 โดย พ.อ.สุริน ทองเต็ม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.41 และคณะ เดินทางให้การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวิชาทหาร รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา พร้อมพบปะพูดคุย ,หารือ กับผู้บริหารสถานศึกษา และเยี่ยมชมกองพันนักศึกษาวิชาทหาร รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เพื่อดูความพร้อมของ นศท. ตามโครงการประกวด Smart รด. ข....

อ่านต่อ
การประชุมชี้แจงนโยบายและแผการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การประชุมชี้แจงนโยบายและแผการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดการประชุมเพื่อชีแจงนโยบายและแผนการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของแต่ละสถานศึกษา ณ ห้องเรียน ๓ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการฝึกภาคสนามในห้วง เดือน ม.ค.- มี.ค.๖๐

อ่านต่อ
view