สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การรับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐

การรับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐

 

เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๕๙,๐๘๓๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำการรับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี ผทค.ทบ.และคณะเป็นผู้ตรวจ ผลการตรวจไม่...

อ่านต่อ
การรับตรวจโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน  ประจำปีการศึกษา ๕๙

การรับตรวจโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา ๕๙

 

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำการรับตรวจโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยมี พ.อ.สุทัศน์ เอี่ยมอามรมณ์ ผอ.กฝศ.นรด. เป็นหัวหน้าคณะชุด...

อ่านต่อ
พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชทหาร ศฝ.ค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชทหาร ศฝ.ค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๙,๑๔๐๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.ค่ายวชิราวุธ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมธัชมุนี  ร.ร.เบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โด...

อ่านต่อ