สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศูนย์ฝึกแข็งขัน ฯ ประจำปีการศึกาษา ๒๕๕๙

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศูนย์ฝึกแข็งขัน ฯ ประจำปีการศึกาษา ๒๕๕๙

 

เมื่อวันที่  ๑๐ มี.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการฝึกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศฝ.ฯ และสถานศึกษาดีเด่น ในการรับตรวจศุนย์ฝึกแข็งขันฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ...

อ่านต่อ
การรับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐

การรับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐

 

เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๕๙,๐๘๓๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำการรับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี ผทค.ทบ.และคณะเป็นผู้ตรวจ ผลการตรวจไม่...

อ่านต่อ
การรับตรวจโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน  ประจำปีการศึกษา ๕๙

การรับตรวจโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา ๕๙

 

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำการรับตรวจโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยมี พ.อ.สุทัศน์ เอี่ยมอามรมณ์ ผอ.กฝศ.นรด. เป็นหัวหน้าคณะชุด...

อ่านต่อ