สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
การฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ ๒,๓ ชาย,หญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ ๒,๓ ชาย,หญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

ภาพบรรยากาศการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ชาย,หญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หมวดสนามยิงปืนทราบระยะร้อย มทบ.๔๑ อ.ร่อนพิบูลย์ จว.น.ศ. ห้วง ๘ ม.ค. - ๓ มี.ค.๖๑

อ่านต่อ
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวิชาทหาร

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวิชาทหาร

  

เมื่อ 13 ธ.ค.60 ศฝ.นศท.มทบ.41 โดย พ.อ.สุริน ทองเต็ม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.41 และคณะ เดินทางให้การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวิชาทหาร รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา พร้อมพบปะพูดคุย ,หารือ กับผู้บริหารสถานศึกษา และเยี่ยมชมกองพันนักศึกษาวิชาทหาร รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เพื่อดูความพร้อมของ นศท. ตามโครงการประกวด Smart รด. ข....

อ่านต่อ
การประชุมชี้แจงนโยบายและแผการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การประชุมชี้แจงนโยบายและแผการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดการประชุมเพื่อชีแจงนโยบายและแผนการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของแต่ละสถานศึกษา ณ ห้องเรียน ๓ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการฝึกภาคสนามในห้วง เดือน ม.ค.- มี.ค.๖๐

อ่านต่อ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ นำโดย พ.อ.สุริน ทองเต็ม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยุทโธปกรณ์ ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยการแจกถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ ถุง

อ่านต่อ
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติ นศท.ชั้นปีที่  ๑ - ๓ ศฝ.อำเภอชะอวดและสำรวจพิ้นที่การฝึกภาคสนาม

ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติ นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๓ ศฝ.อำเภอชะอวดและสำรวจพิ้นที่การฝึกภาคสนาม

 

เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๐ พ.อ.สุริน ทองเต็ม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ และคณะ เดินทางให้การตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติ นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๓ ศฝ.อำภอชะอวด พร้อมพบปะ,พูดคุย กับผู้นำสถานศึกษา และทำการตรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการทำพิธีกระทำสัตย์และปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ ธ.ค.๖๐ ณ โรงเรียนชะอวด อ.ช....

อ่านต่อ
view