สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อห้วงวันที่ ๒๒ พ.ค. - ๘ มิ.ย.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำการรับสมัครแลรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ - ๓ (ห้วงที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๕ ศูนย์ฝึกย่อย ประกอบด้วย ศฝ.อ.สิชล, ศฝ.อ.ฉวาง, ศฝ.ชะอวด, ศฝ.จังหวัดภูเก็ต, และ ศฝ.ค่ายวชิราวุธ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Tags :

view