สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชุมสัมมนาฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การประชุมสัมมนาฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อ ๘ พ.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดการประชุมสัมมนาฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.๔๑ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบโล่สถานศึกษาดีเด่นและให้โอวาทแนวทางการฝึก นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีเข้าร่วมพิธี จำนวน ๑๓๘ คน  ณ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

Tags :

view