สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๕๘ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ โดย ศฝ.กระบี่ จัดกิจกรรมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาสถาบันพลศึกษากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่  โดยมี  พล.ต.ธีร์ณฉัฏฐ์ ...

อ่านต่อ
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๕๘ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ โดย ศฝ.กระบี่ จัดกิจกรรมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาสถาบันพลศึกษากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่  โดยมี  พล.ต.ธีร์ณฉัฏฐ์ ...

อ่านต่อ
พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๕๘  ศฝ.ศท.มทบ.๔๑ จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ  หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช โดยมี  พล.ต.ธีร์ณฉัฏฐ์  จิน...

อ่านต่อ