สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมการบริจาคโลหิตของนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

กิจกรรมการบริจาคโลหิตของนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

 

เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๐ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น       พระราชกุศลสมเด...

อ่านต่อ
การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ศูนย์ฝึกค่ายวชิราวุธ  ณ  สโมสรรื่นฤดี   ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  โดยมี พ...

อ่านต่อ
การรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อห้วงวันที่ ๒๒ พ.ค. - ๘ มิ.ย.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทำการรับสมัครแลรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ - ๓ (ห้วงที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๕ ศูนย์ฝึกย่อย ประกอบด้วย ศฝ.อ.สิชล, ศฝ.อ.ฉวาง,...

อ่านต่อ