สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันสถานปนา ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ครบรอบ ๒๗ ปี

วันสถานปนา ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ครบรอบ ๒๗ ปี

 

เมื่อ ๙ พ.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดงานวันสถาปนา ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ครบรอบ ๒๗ ปี โดยยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล ศฝ.ฯ พร้อมมอบโล่ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น,ทำบุญเลี้ยงพระ และร่วมรับประทานอาหา...

อ่านต่อ
การประชุมสัมมนาฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การประชุมสัมมนาฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เมื่อ ๘ พ.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ จัดการประชุมสัมมนาฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.๔๑ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบโล่สถานศึกษาดีเด่นและ...

อ่านต่อ
รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศูนย์ฝึกแข็งขัน ฯ ประจำปีการศึกาษา ๒๕๕๙

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศูนย์ฝึกแข็งขัน ฯ ประจำปีการศึกาษา ๒๕๕๙

 

เมื่อวันที่  ๑๐ มี.ค.๖๐ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการฝึกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศฝ.ฯ และสถานศึกษาดีเด่น ในการรับตรวจศุนย์ฝึกแข็งขันฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ...

อ่านต่อ